SindiSpace.com е онлайн платформа, която популяризира предоставянето и споделянето на различни видове услуги.

С интелигентни решения и златно сърце, можете да печелите от своите бизнес услуги, да станете част от икономиката на споделянето или да купите и продадете  различни стоки.

Със SindiSpace освен да правите успешен бизнес, можете да създадете множество делови и приятелски контакти в целия свят.