Регистрираните потребители на сайта SindiSpace.com имат следния вид потребителски статус:

a. Членове на професионалните съюзи в отделните държави - "Платинен статус".

b. Членове на общността – всички други потребители на сайта SindiSpace.com, които са с равни права – "Златен статус".

Ако искате да намерите оферти от автори принадлежащи към конкретен професионален съюз, изберете държава, посочете статус "Платинен" и започнете своето търсене.